Mediere Recomandare UE 2019/1150

În data de 12 iulie 2020 a devenit aplicabil în țara noastră Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

Regulamentul se aplică platformelor de intermediere online (marketplaces) în relația cu întreprinderile (comercianții) care oferă consumatorilor bunuri sau servicii prin intermediul acestora. – Mediere Regulament UE 2019/1150 –

Regulamentul are ca scop promovarea transparenței în relația dintre platformele de intermediere online și, respectiv, utilizatorii profesionali de site-uri care își au sediul sau reședința în Uniune și care, prin intermediul serviciilor de intermediere online sau motoarelor de căutare online respective, oferă bunuri sau servicii consumatorilor aflați pe teritoriul Uniunii, indiferent de locul de stabilire sau de reședință al furnizorilor serviciilor respective și indiferent de dreptul aplicabil.

Conflictele apărute în relația dintre platformele de intermediere online și întreprinderile utilizatoare pot viza chestiuni privind:

 • temeni și condiții redactate în limbaj greoi și tehnic;

 • modificări ale termenilor și condițiilor în afara unui termen rezonabil de preaviz și retragere (reziliere);

 • dificila identificare a identității întreprinderii utilizatoare de servicii de intermediere de către furnizorii de servicii de intermediere online;

 • nerespectarea unei proceduri clare în decizia de restricționare, suspendare sau sistare a serviciilor de intermediere online către o anumită întreprindere utilizatoare (preaviz);

 • ierarhia afișării rezultatelor căutărilor în motoarele de căutare;

 • încălcări ale principiului bunei credințe și loialității în afaceri;

 • lipsa informațiilor privind accesul tehnic la datele cu caracter personal.

În vederea soluționării amiabile a divergentelor ce pot apărea, furnizorii de servicii de intermediere online pun la dispoziția întreprinderilor utilizatoare un sistem intern de soluționare a reclamațiilor.

Medierea le poate oferi furnizorilor de servicii de intermediere online și întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online un mijloc de a soluționa litigiile într-un mod satisfăcător, fără a fi nevoiți să introducă acțiuni în justiție, care pot fi îndelungate și costisitoare. – Mediere Regulament UE 2019/1150 –

Platformele vor trebui să ofere întreprinderilor mai multe opțiuni pentru a rezolva eventualele probleme, prin intermediul unor mediatori. Datorită acestor măsuri, din ce în ce mai multe litigii vor putea fi soluționate pe cale extrajudiciară, întreprinderile economisind astfel timp și bani.

Conform art. 12 din regulament, furnizorii de servicii de intermediere online identifică în termenii și condițiile lor doi sau mai mulți mediatori cu care sunt dispuși să colaboreze în încercarea de a ajunge la un acord cu întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online cu privire la soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii dintre furnizorul de servicii de intermediere și întreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online, litigii ce apar în legătură cu furnizarea serviciilor de intermediere online în cauză, inclusiv a reclamațiilor care nu au putut fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor. – Mediere Regulament UE 2019/1150 –

Mediatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • sunt imparțiali și independenți;

 • serviciile lor de mediere sunt abordabile ca preț pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online în cauză;

 • pot să furnizeze serviciile de mediere în limba în care sunt redactați termenii și condițiile care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii de intermediere online și întreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online în cauză;

 • pot fi contactați ușor fie fizic, în locul în care își are sediul sau reședința întreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online, fie de la distanță, folosind tehnologiile de comunicații;

 • pot să furnizeze servicii de mediere fără întârzieri nejustificate;

 • dispun de un nivel suficient de înțelegere generală a relațiilor comerciale între întreprinderi pentru a putea contribui în mod eficace la încercarea de soluționare a litigiilor respective.

Art. 12 din Regulament menționează faptul că, în pofida naturii voluntare a medierii, furnizorii de servicii de intermediere online și întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online se implică cu bună credință pe parcursul oricăror încercări de mediere realizate în temeiul prezentului articol.


Furnizorii de servicii de intermediere online suportă un procentaj rezonabil din costurile totale ale medierii în fiecare caz în parte. Procentajul rezonabil din costurile totale se determină pe baza unei sugestii din partea mediatorului, ținând seama de toate elementele relevante ale cazului în discuție, în special de meritele relative ale pretențiilor părțiloraflate în litigiu, de comportamentul părților, precum și de dimensiunea și puterea financiară a părților una în raport cu cealaltă.


Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea unui litigiu prin mediere nu afectează drepturile furnizorilor de servicii de intermediere online și ale întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online în cauză de a iniția acțiuni în justiție în orice moment înainte de procesul de mediere, pe parcursul său sau după ce acesta a luat sfârșit.


La cererea unei întreprinderi utilizatoare de servicii de intermediere online, înainte de începerea medierii sau în timpul acesteia, furnizorul de servicii de intermediere online îi pune acesteia la dispoziție informații referitoare la funcționarea și eficacitatea medierii legate de activitățile sale.

Mediatorii specializați

Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, încurajează furnizorii de servicii de intermediere online, precum și organizațiile și asociațiile care îi reprezintă, să înființeze, separat sau în comun, una sau mai multe organizații care oferă servicii de mediere ce îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 12 alineatul (2), cu scopul specific de a facilita soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, litigii care apar în legătură cu furnizarea acestor servicii, ținând seama în special de caracterul transfrontalier al serviciilor de intermediere online.

Prezentul regulament va fi supus reexaminării până la data de 13 ianuarie 2022. – Mediere Regulament UE 2019/1150 –

Analizând condițiile de utilizare ale unui marketplace popular românesc, descoperim că acesta aplică prevederile Regulamentului (UE) 2019/1150  privitoare la mediere astfel:

Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și OLX, în legătură cu serviciile furnizate de OLX, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 16.1. de mai sus. OLX va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar OLX va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online. (link aici)

16.5. Utilizatorul profesionist poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii.

16.6. Opțiunea medierii este voluntară. OLX își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

Trimiterea spre soluționare la mediere către un portal britanic nu este de natură să încurajeze apelarea de către un simplu producător ce își comercializează produsele pe olx, spre exemplu, la procedura de soluționare amiabilă avută în vedere de Comisia Europeană, prin Parlamentul European și Consiliu, însă aceasta este soluția de compromis găsită de furnizorul de servicii de intermediere online, atâta timp cât la nivel național încă nu au fost înființate organizațiile ce pot oferi servicii de mediere conform prevederilor Regulamentului (art 12. și 13)

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *