prevederi europene divort

Regulamentele Europene Aplicabile Divorțului – Modificări Din August 2022

Prevederi europene divort Dreptul european al desfacerii căsătoriei are în prezent două repere: Conflictele de legi fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp („Roma III”, publicat în JO L 343 din 29 decembrie 2010), care reprezintă o formă de cooperare […]

Regulamentul (UE) 2019/1111 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de divorț, custodie și privind răpirea internațională de copii,

REGULAMENTUL (UE) 2019/1111 AL CONSILIULUI  (CU APLICARE DIN 1 AUGUST 2022) din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3), având în […]

mediere divorț

Soluționare Amiabilă A Neînțelegerilor Privind Continuarea Căsătoriei | Mediere Divorț De La Distanță

Mediere divorț. In ceea ce privește soluționarea a neînțelegerilor privind continuarea căsătoriei, decizia amiabilă de a divorța este o variantă elegantă de compromis. Atunci când se ajunge la concluzia că divorțul este cea mai bună alegere, procedura se încheie cu desfacerea căsătoriei printr-un divort prin acord. Derularea procedurii de divorț poate fi mai anevoioasă pentru […]

Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 (Roma III) – Legea Aplicabilă Divorțului Și Separării

REGULAMENTUL (UE) NR. 1259/2010 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3), având în vedere Decizia 2010/405/UE a Consiliului din 12 […]

divort UK

Divort UK | Divorțul Cetățenilor Români Stabiliți În U.K., Soluționat Pe Cale Amiabilă, În România

Divort UK Scopul nostru principal este să mediem conflictele dintre soți facilitând o procedură de divorț cât mai simpla posibil, cu costuri reduse și într-un termen cât mai scurt. Divorțul este procedura legală de desfacere a căsătoriei. Divorțul este un eveniment neplăcut ce poate surveni atunci când relația dintre soți este imposibil de remediat. Cetățenii […]

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (Bruxelles II) – competența, recunoașterea, executarea hotararilor judecătorești privind divorțul și custodia –

REGULAMENTUL (CE) NR. 2201/2003 AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, varianta consolidată CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 […]

mediator divorț

Mediator divorț. Servicii de mediere divorț, custodie, nume după divorț, stabilire locuință minor, stabilire pensie de întreținere.

Mediator divorț. Consfiintire acord mediere Judecatoria SECTORUL – BUCURESTI – mediator divorț – -SECȚIA – CIVILĂ-, DOSAR NR . XXXXXXXXXXXXXX, SENTINȚA CIVILĂ NR. –   Ședința din camera de consiliu de la – Instanța constituită din: PREȘEDINTE: – GREFIER: – Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe petenții —  și –, având ca obiect consfințire […]

mediere transfrontalieră

Informații cu privire la instrumentele pe care le prevede dreptul UE în materie de mediere transfrontalieră

Mediere transfrontalieră. Informații cu privire la instrumentele pe care le prevede dreptul UE în materie de mediere transfrontalieră La nivel național, litigiilor de dreptul familiei li se aplică în general dispozițiile generale privind medierea. La nivel european/internațional Punerea în practică a acestei metode de soluționare a conflictelor este prevăzută sau consolidată de mai multe instrumente […]

divorț din străinătate

Divorțul În Romania Al Cetățenilor Români Stabiliți În Străinătate

Divorț din străinătate Cu toate că prezența părților la termenele procesului de divorț în România este cerută de lege pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, divorțul se poate pronunța și fără ca prezența lor să mai fie necesară. Pentru cetățenii români aflați în străinătate, realizarea divorțului în România de la distanță, prin reprezentant, reprezintă […]